Doučování a přípravné kurzy

Přípravné kurzy na osmi-, šesti- a čtyřletá gymnázia zahajujeme vždy v polovině září a končí v týdnu, ve kterém se konají přijímací zkoušky na gymnázia (28 výukových týdnů). Příprava probíhá převážně ve skupině po dvou žácích a týdně zahrnuje jeden dvouhodinový blok, složený z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem bohužel nejsme schopni uspokojit všechny zájemce a po vyčerpání kapacity již nepřijímáme další uchazeče.

Veškeré podrobnosti o přípravných kurzech a také další informace o možnostech individuálního doučování a jazykový kurzech získáte na stránkách dceřinné společnosti kliknutím na následující odkaz:     www.jeida.cz